Klasická a alternatívna medicína

Veľmi často úplne nepochopené pojmy o ktorých sa ľudia dokážu do krvi pohádať, a pritom je situácia veľmi jednoduchá.

Veľmi často úplne nepochopené pojmy o ktorých sa ľudia dokážu do krvi pohádať, a pritom je situácia veľmi jednoduchá.

Medicína – slovo pochádza z latinčiny a je odvodené od slova Medicus – lekár alebo človek ktorý lieči.

Klasická medicína – liečenie ktoré je založené na dôkazoch. Väčšina liekov, operácií alebo iných terapeutických procedúr ktoré sú súčasťou klasickej medicíny sú overené v tzv. klinických štúdiách. To znamená, že máme aspoň nejaké dôkazy ktoré hovoria že klasická medicína pomáha viac ako škodí, alebo pomáha viac ako tzv. placebo efekt. Samozrejme tieto dôkazy sú produkované ľudmi a môžu byť falošné, nepresné, napadnuteľné (viď množstvo materiálu od Ben Goldacre – napr. kniha Bad science

V budúcnosti určite niečo o klinických štúdiách napíšem.

Alternatívna medicína je v skratke všetko ostatné, čo nie je klasická medicína. Pokiaľ hocaký liek alebo liečebný postup nemal klinickú štúdiu (zorganizovať klinickú štúdiu je dosť nákladné) alebo klinickú štúdiu mal, ale jeho výsledky neboli lepšie ako mala kontrolná skupina (bez liečby alebo placebo), patrí automaticky do alternatívnej medicíny. To neznamená automaticky že alternatívna medicína je blud, hoci toto riziko je tu vyššie ako pri klasickej medicíne.

Všetky spôsoby, ako pomáhať pri ochorení alebo predchádzať ochoreniam môžeme podeliť do niekoľkých kategórií podľa stupňa dôkazov, ktoré sú dostupné. Ja som si pre moju osobnú potrebu vytvoril 6 kategórií, ktoré umožňujú ľahkú orientáciu medzi množstvom rôznych produktov a procedúr. Viac čítaj tu.

Naopak nedá sa súhlasiť s výrokom „Neexistuje nič také, ako alternatívna medicína. Existuje len „medicína“ a „veci, ktoré jednoducho nefungujú„ – Tim Minchin. Pretože všetko funguje, ide len o to do akej miery. Dokonca aj zázraky fungujú, ale samozrejme iba u jedného z miliardy.

Je veľa ochorení, najmä ochorení o ktorých vieme menej – napr. ochorenia nervového systému (psychiatrické ochorenia, funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu – pravdepodobne ochorenia jeho autonómnej inervácie) kde je placebo efekt veľmi výrazný (Weimer, 2015) a kde môže alternatívna medicína pomôcť. Nie väčšine pacientov, skôr jednotkám percent, ale tomu konkrétnemu jedincovi, ktorému pomôže, môžu byť všetky percentá ukradnuté. Preto, hoci fandím lovcom šarlatánov, najmä keď vyvracajú nebezpečné bludy o škodlivosti očkovania alebo rôzne iné, nestotožňujem sa so všetkými ich závermi – napríklad čo sa týka homeopatie a jej významného placebo efektu (čítaj viac).

Je mnoho pacientov, ktorým nevie klasická medicína pomôcť – niektorí pacienti s funkčnými gastrointestinálnymi ochoreniami, svrbenín pri autoimunitných ochoreniach žlčových ciest, niektorých neurologických alebo psychiatrických ochoreniach, autoimunitných ochoreniach atď. kde je možnosť že práve niečo z alternatívnej medicíny tomu konkrétnemu pacientovi pomôže, napriek tomu že na to neexistuje dôkaz.

Na čo si však treba dávať pozor je ignorácia, alebo pochybovanie o klasickej medicíne. Klasická medicína je v súčasnosti postavená na dôkazoch (nebolo tomu vždy tak) a vyžaduje určitú efektivitu lieku/liečebného postupu aby bol akceptovaný. Preto je nebezpečným bludom pokiaľ niekto klasickú medicínu odmieta.

Medicína – slovo pochádza z latinčiny a je odvodené od slova Medicus – lekár alebo človek ktorý lieči.

Klasická medicína – liečenie ktoré je založené na dôkazoch. Väčšina liekov, operácií alebo iných terapeutických procedúr ktoré sú súčasťou klasickej medicíny sú overené v tzv. klinických štúdiách. To znamená, že máme aspoň nejaké dôkazy ktoré hovoria že klasická medicína pomáha viac ako škodí, alebo pomáha viac ako tzv. placebo efekt. Samozrejme tieto dôkazy sú produkované ľudmi a môžu byť falošné, nepresné, napadnuteľné (viď množstvo materiálu od Ben Goldacre – napr. kniha Bad science

V budúcnosti určite niečo o klinických štúdiách napíšem.

Alternatívna medicína je v skratke všetko ostatné, čo nie je klasická medicína. Pokiaľ hocaký liek alebo liečebný postup nemal klinickú štúdiu (zorganizovať klinickú štúdiu je dosť nákladné) alebo klinickú štúdiu mal, ale jeho výsledky neboli lepšie ako mala kontrolná skupina (bez liečby alebo placebo), patrí automaticky do alternatívnej medicíny. To neznamená automaticky že alternatívna medicína je blud, hoci toto riziko je tu vyššie ako pri klasickej medicíne.

Naopak nedá sa súhlasiť s výrokom „Neexistuje nič také, ako alternatívna medicína. Existuje len „medicína“ a „veci, ktoré jednoducho nefungujú„ – Tim Minchin. Pretože všetko funguje, ide len o to do akej miery. Dokonca aj zázraky fungujú, ale samozrejme iba u jedného z miliardy.

Je veľa ochorení, najmä ochorení o ktorých vieme menej – napr. ochorenia nervového systému (psychiatrické ochorenia, funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu – pravdepodobne ochorenia jeho autonómnej inervácie) kde je placebo efekt veľmi výrazný (Weimer, 2015) a kde môže alternatívna medicína pomôcť. Nie väčšine pacientov, skôr jednotkám percent, ale tomu konkrétnemu jedincovi, ktorému pomôže, môžu byť všetky percentá ukradnuté. Preto, hoci fandím lovcom šarlatánov, najmä keď vyvracajú nebezpečné bludy o škodlivosti očkovania alebo rôzne iné, nestotožňujem sa so všetkými ich závermi – napríklad čo sa týka homeopatie.

Je mnoho pacientov, ktorým nevie klasická medicína pomôcť – niektorí pacienti s funkčnými gastrointestinálnymi ochoreniami, svrbenín pri autoimunitných ochoreniach žlčových ciest, niektorých neurologických alebo psychiatrických ochoreniach, autoimunitných ochoreniach atď. kde je možnosť že práve niečo z alternatívnej medicíny tomu konkrétnemu pacientovi pomôže, napriek tomu že na to neexistuje dôkaz.

Na čo si však treba dávať pozor je ignorácia, alebo pochybovanie o klasickej medicíne. Klasická medicína je v súčasnosti postavená na dôkazoch (nebolo tomu vždy tak) a vyžaduje určitú efektivitu lieku/liečebného postupu aby bol akceptovaný. Preto je nebezpečným bludom pokiaľ niekto klasickú medicínu odmieta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *