LIV.52 v liečbe stukovatenia pečene

LIV-52(R) je komerčný prípravok ponúkaný ako účinný spôsob regenerácie a ochrany pečene pri všetkých jej ochoreniach. Produkovaný je Indickou spoločnosťou The Himalaya Drug Company.

Zložený je zo štandardizovaných extraktov liečivých rastlín:

  • kapara tŕnitá (capparis spinosa) 65mg
  • čakanka obyčajná (cichorium intybus) 65mg
  • ľuľok čierny (solanum nigrum) 32mg
  • vrcholiak arjuna (terminalia arjuna) 32mg
  • kasia západná (cassia occidentalis) 16mg
  • rebríček obyčajný (achillea millefolium) 16mg
  • tamariška francúzska (tamarix gallica) 16mg
  • mandur bhasma – oxid železitý 33mg

Táto zmes extraktov obsahuje viacero potencionálne účinných látok – tamarixín, solasodín, achilín a iné. V súčasnosti však neexistuje ucelená hypotéza o mechanizme účinku týchto látok, ktorým by sa mohol uplatňovať pozitívny účinok pri ochoreniach pečene.

Niekoľko málo údajov nízkej kvality je dostupných o jednotlivých zložkách prípravku. Extrakt kapary tŕnitej bol popísaný v práci Tlili a kol. Autori identifikovali 9 potencionálne účinných látok v tomto extrakte : rutín, resveratrol, kumarín, epikatechín, luteolín, katechín, kaempferol, kyselina vanilová a kyselina galová. Pri ich podávaní experimentálnym potkanom u ktorých bolo vyvolané poškodenie pečene došlo k prevencii vzostupu pečeňových testov ako reakcie na poškodenie. Rovnako bola pozorovaná významná antioxidačná aktivita. Biomed Pharmacother. 2017 Mar;87:171-179. doi: 10.1016/j.biopha.2016.12.052

Podobné výsledky prinieslo niekoľko prác s extraktom čakanky obyčajnej. Všetky práce však boli realizované iba na minimálnych počtoch laboratórnych potkanov s situáciách ťažko aplikovateľných na poškodenie pečene u človeka. Revue medicíny v praxi. – ISSN 1336-202X. – Bratislava : Fabart , 2018 . – Roč. 16, č. 4 (2018), s. 27-29

Čo sa týka prípravku ako celku (Liv.52) existuje niekoľko štúdií na potkanoch. Podávanie Liv.52 potkanom s umelo navodenou nealkoholovou steatohepatitídou viedlo k poklesu pečeňových testov, významne znížilo steatózu, ukladanie kolagénu a nekrózu v pečeňových tkanivách. J Tradit Complement Med. 2015 Jan 22;6(2):160-7. Táto štúdia bola realizovaná a publikovaná priamo výrobcom, čo musí okamžite vzbudiť podozrenie.

Čo sa týka štúdií na ľudoch so stukovatením pečene, doteraz nebola publikovaná seriózna štúdia ktorá by hodnotila efekt liečby Liv.52 oproti placebu alebo inej liečbe. Bolo publikovaných niekoľko nespoľahlivých správ o tom že jej užívanie by mohlo viesť k poklesu pečeňových testov. Revue medicíny v praxi C/4, 15, 2017, 4 s.19-22.

Záverom je nutné povedať že prípravok Liv.52 sa pohybuje na spodnej hranici toho čo považujeme za potencionálne užitočné ale väčšina reklamných tvrdení, ktoré tento prípravok sprevádzajú sa už dá nazvať podvodom. Podľa JTLDVPP ide o kategóriu II.

Prípravok LIV.52 sa užíva v dávke 2×1 resp. 2×2 tablety najmenej dva mesiace resp. v redukovanej dávke dlhodobo.

Čo sa týka bezpečnosti, zo štúdií najmä pri infekčnej hepatitíde vieme, že Liv.52 by mal byť bezpečný, bez závažnejších nežiadúcich účinkov. Toto tvrdenie opäť nebolo seriózne preskúmané a zmes extraktov rastlín môže potencionálne zapríčiniť závažné nežiadúce účinky, minimálne alergické reakcie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *