Vitajte

Stránka zdravýživot.info je tu ako doplnkový zdroj informácií pre pacientov našej Hepatologickej a Gastroenterologickej ambulancie.

Z viacerých objektívnych príčin nemôžeme venovať edukácii a motivácii pacienta pri ambulantnom vyšetrení toľko času, koľko by bolo potrebné (pozri -> prečo sme tu).

Preto tu nájdete odporúčania, ktoré by sa mali dostať pacientom priamo pri ambulantnom vyšetrení, ale aj informácie navyše, pretože vzdelaného pacienta je ľahšie motivovať k zmenám vo svojom živote.

Naša ambulancia je súčasťou Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a preto nemáme kompetencie upravovať jej kapacity, personálne a technické vybavenie či ordinačné hodiny, preto sa touto cestou nedá ani priamo konzultovať zdravotný stav ani objednať na vyšetrenie. Objednať sa môžete osobne v poobedňajších hodinách vo výškovej budove nemocnice na Triede SNP 1 na 4 poschodí, alebo telefonicky na čísle uvedenom na webe UNLP.

Dominantne sa pri našej práci opierame o klasickú medicínu, t.j. medicínu podporenú dôkazmi. Preto aj väčšinu odporúčaní odkazujeme na relevantné vedecké publikácie alebo odporúčania odborných spoločností k danej téme. Uvedomujeme si však veľký deficit v možnostiach klasickej medicíny a v niektorých špecifických prípadoch môžu pomôcť aj alternatívy. Opakovane je však nutné zdôrazniť že alternatívny prístup nie je náhrada, ale doplnok klasickej medicíny a vždy je hlavne potrebné riadiť sa odporúčaniami ošetrujúceho lekára. O rozdieloch medzi klasickou a alternatívnou medicínou si viac prečítajte tu.