Stredomorská dieta pri stukovatení pečene

V roku 2018 bol publikovaný pekný prehľad dôkazov, ktoré máme o benefitoch stredomorskej stravy pri stukovatení pečene. Anania a kol. World J Gastroenterol. 2018 May 21; 24(19): 2083–2094. 10.3748/wjg.v24.i19.2083

Autori v tejto publikácii sumarizujú 7 prierezových štúdií, 2 dlhodobé observačné štúdie a 5 intervenčných štúdií (s kontrolnou skupinou a jasne definovaným dietnym režimom v testovacej skupine) skúmajúcich túto súvislosť. Observačné štúdie majú ale veľkú limitáciu v tom že nemusia odhaliť všetky ostatné faktory ktoré výsledok ovplyvňujú.

V 5 zo 7 prierezových štúdií bola demonštrovaná súvislosť medzi dodržiavaním stredomorskej diety a nižším výskytom stukovatenia pečene.

V oboch dlhodobejších štúdiách viedla konzumácia stredomorskej diety k poklesu hmotnosti a poklesu výskytu stukovatenej pečene. (V jednej štúdii z 93% na 48%). Čo sa týka štúdií s kontrolnou skupinou, v zásade všetky preukázali buď pokles aktivity ALT, alebo pokles obsahu tuku v pečeni.

Tieto výsledky viedli k tomu že tento typ stravovania je najsilnejšie odporúčaný v režime pacientov so stukovatením pečene.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *