Lieky na cholesterol a stukovatenie pečene.

V súčasnosti sa na “znižovanie” cholesterolu používajú na Slovensku tri druhy liekov na recept. Statíny, fibráty a ezetimib. Znižovanie cholesterolu v krvi znižuje rýchlosť vzniku kôrnatenia tepien a znižuje riziko upchatia tepien, čo vedie k vzniku srdcového infarktu alebo mozgovej porážky.

Užívanie týchto liekov môže mať aj pozitívny účinok na pečeň pri rôznych jej ochoreniach, dokonca aj pri cirhóze pečene – na túto tému sme publikovali jeden článok vo svetovom časopise aj my. Pacienti so stukovatením pečene, pokiaľ majú aj poruchu krvného cholesterolu, by podľa najlepších vedomostí mali užívať niektorý z týchto liekov, pokiaľ schudnutie a pohyb nevedú k úprave týchto výsledkov.

Zároveň existuje niekoľko výživových doplnkov, ktoré tiež môžu mať určitý benefit na úpravu krvného cholesterolu a tým aj na stukovatenie pečene. Bližší prehľad pozri v samostatnom článku.

Prekvapivo existujú veľmi obmedzené informácie o účinkoch statínov na pacientoch so stukovatením pečene napriek tomu, že mnoho z týchto pacientov túto liečbu užíva z dôvodov vysokého krvného cholesterolu a vysokého rizika srdcového infarktu. Dlhší čas rozšíreniu liečby statínmi pri stukovatení pečene bránili obavy že statíny by mohli mať dokonca negatívne účinky na týchto pacientov. Pribúdajú však výskumy, ktoré ukazujú že liečba statínom vedie nielen k poklesu pečeňových testov (pozri obrázok), ale aj množstva tuku v pečeni a spomalením, či znížením rizika vzniku cirhózy pečene. Tieto výsledky boli komentované v najprestížnejšom odbornom časopise o ochoreniach pečene – Journal of Hepatology, DOI: 10.1016/j.jhep.2018.07.019 (Statins: Old drugs as new therapy for liver diseases?) . Podľa JTLDVPP patria statíny do IV. kategórie.

Výsledky nášho pozorovania pečeňových testov po pridaní statínu.

Fibráty sú ďalšia kategória liekov na znižovanie cholesterolu. Patria medzi agonistov receptorov aktivovaných proliferátormi peroxizómov (PPAR- alfa). Klinické štúdie na fibrátoch sú však nepriekazné. Niektoré preukázali preukázali prospech pri stukovatení pečene a niektoré nie. Liečba fenofibrátom u viedla k zníženiu počtu pacientov so zhoršenémi pečeňovými testami (ALT, AST a GGT) a čiastočne aj s mikroskopickým poškodením pečene (tzv. balónovatenie) avšak nedošlo k ústupu zápalu v pečeni. V tomto smere sú potrebné ďalšie výskumy na väčších skupinách pacientov, dôsledne kontrolované. Preto podľa JTLDVPP patria fibráty do triedy III. DOI: 10.5114/ceh.2018.78118 – Tomasievicz, K. Recommendations for the management of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

Ezetimib je liek na znižovanie cholesterolu, ktorý sa používa ak statíny alebo fibráty nie sú dostatočne účinné alebo majú výraznejšie nežiadúce účinky. Existuje niekoľko málo slabšie priekazných štúdií s ezetimibom, ktoré však nepreukázali jeho pozitívny účinok či už na množstvo tuku v pečeni alebo na mikroskopické zmeny v pečeni. Podľa JTLDVPP ezetimib zaraďujem do kategórie II. https://doi.org/10.1007/s12325-019-00898-6

Výživovým doplnkom ktorý sa dá v lekári bežne kúpiť sú omega – 3 – mastné kyseliny. Tieto látky ovplyvňujú metabolizmus cholesterolu jemne, ale komplexne a ich účinky sú preto ťažko kvantifikovateľné vo výskume. Napriek tomu existujú viaceré náznaky o tom žeby mohli byť prínosné pri stukovatení pečene. Viac čítaj tu. JTLDVPP kategória IV.

Aktuálne prebiehajúce výskumy sú zamerané na ovplyvnenie viacerých regulátorov metabolizmu. Elafibranor je duálny agonista PPAR alfa (ako fibráty) ale aj PPAR delta receptorov. Tento liek však zatiaľ nie je schválený v žiadnej indikácii a prebiehajúce výskumy na ľuďoch zatiaľ nemali publikované výsledky, preto hoci je tento liek perspektívny, zatiaľ je zaradený do II. kategórie JTLDVPP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *