Lieky na cukrovku pri stukovatení pečene

Metformín patrí do kategórie III podľa JTLDVPP

Viacero výskumov ukázalo že Metformín – komerčné názvy Metfogama(R), Siofor(R) , Glucophage(R) a iné použitý aj u pacientov, ktorí nemajú cukrovku vedie k čiastočnému ústupu inzulínovej rezistencie a poklesu aktivity pečeňových testov. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2005.41583.x. Nezistil sa však žiadny rozdiel v mikroskopickom poškodení pečene pri užívaní tohto lieku. DOI: 10.1080/00365520902845268

Tiazolidín-dióny patria do kategórie IV podľa JTLDVPP

Inou podobnou skupinou liekov sú tiazolidín-dióny. Rovnako sú používané na zvýšenie citlivosti na inzulín v prípade cukrovky 2. typu. Využíva sa stimulácia PPAR gama receptorov. Komernčné názvy napr. Pioglitazone Accord (R) alebo Pioglitazone Actavis (R). V dojročnej štúdii u pacientov bez cukrovky ale s agresívnym stukovatením pečene táto liečba viedla k úprave viacerých typov mikroskopických zmien a poklesu aktivity hepatálnych testov. DOI: 10.1056/NEJMoa0907929.

Novšia verzia týchto liekov pôsobí súčasne na PPAR gama (zvyšuje inzulínovú senzitivitu) a PPAR alfa (znižuje cholesterol) – tzv. duálny PPAR agonista. V rámci cukrovky je zatiaľ tento liek registrovaný iba v Indii pod názvom Lipaglyn(R) a používa sa na liečbu cukrovky. Veľmi obmedzené údaje z indických pozorovaní a štúdií na myšiach nám umožňujú predpokladať že tento liek by mohol mať priaznivý účinok aj na stukovatenie pečene, ale zatiaľ neexistuje žiadny relevantný výskum na túto tému – tj. TYP III podľa JTLDVPP

GLP-1 agonisty patria do kategórie IV podľa JTLDVPP

Novšou skupinou liekov používaných pri cukrovke 2. typu, potencionálne vhodných aj pri stukovatení pečene u pacientov bez cukrovky sú inkretínové mimetiká – GLP-1 agonisty ako Liraglutid (komerčný názov Victoza (R) . V niekoľkých štúdiách sa ukázalo že tento liek viedol k ústupu mikroskopického poškodenia pečene spôsobeného jej stukovatením. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00803-X

DPP-4 inhibítory patria do kategórie III podľa JTLDVPP

Na princípe ovplyvnenia inkretínov fungujú aj inhibítory DPP-4, čo je enzým ktorý inkretíny štiepi. Skupina látok sa volá gliptíny, komerčné názvy na SK používaných liekov sú Januvia(R), Trajenta(R), Galvus(R), všetko lieky používané pri liečbe cukrovky druhého typu. Ich vplyv na stukovatenie pečene je diskutabilný, lebo štúdie priniesli odporujúce si výsledky. Na vyhodnotenie úlohy inhibítorov DPP-4 u pacientov s cukrovkou druhého typu a stukovatením pečene sú potrebné ďalšie randomizované, placebom kontrolované štúdie s väčšou veľkosťou vzorky počas dlhšieho obdobia sledovania J Clin Transl Hepatol. 2018 Jun 28; 6(2): 168–174 .

Inzulín patrí do kategórie IV podľa JTLDVPP u pacientov s cukrovkou ale u pacientov bez cukrovky môže viesť až k smrti.

Inzulín je významný liek používaný na liečbu cukrovky prvého aj druhého typu. Vzhľadom k výraznému znižovaniu krvného cukru sa nemôže používať u pacientov bez cukrovky. Avšak u pacientov s cukrovkou a stukovatením pečene táto liečba výrazne znižuje množstvo tuku v pečeni, napriek tomu že inzulín vedie k premene cukru na tuk a jeho ukladaniu v tukovom tkanive. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2007.02.005

Gliflozíny patria do kategórie III podľa JTLDVPP

Poslednou skupinou tabletiek na cukrovku druhého typu sú Sodium/glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibítory. Ľudovo tzv. gliflozíny. Komerčne napríklad Jardiance(R). Tieto lieky patria medzi najnovšie antidiabetiká a preto nie je dostatok údajov o ich pôsobení na stukovatenie pečene. Ukazuje sa však že táto liečba vedie k významnému poklesu hmotnosti, ktorý sprevádza aj pokles alebo úprava hepatálnych testov pri vyšetrení krvi. J Clin Transl Hepatol. 2018 Jun 28; 6(2): 168–174 .

Napriek tomu že tieto lieky sú bežne dostupné na liečbu cukrovky 2. typu, nie sú schválené regulátorom – ŠUKL alebo EMEA v indikácii stukovatenie pečene. Preto ich použitie v tomto prípade prakticky nie je možné, resp. existuje niekoľko byrokratických prekážok (súhlas ošetrujúceho lekára, poučenie pacienta a hlavne súhlas ministerstva zdravotníctva) a aj po jeho získaní je kúpa lieku možná iba na priamu platbu pacienta. Tieto lieky sa však v niektorých krajinách EU dajú kúpiť relatívne bez problémov (napr. Estónsko, Dánsko, Malta).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *