Omega – 3 – mastné kyseliny v liečbe stukovatenia pečene

Omega – 3 – mastné kyseliny patria do skupiny viac nenansýtených mastných kyselín (PUFA – polyunsaturated fatty acids). Všetok tuk v zásade viac či menej obsahuje triacylglyceroly – tj. glycerol + mastné kyseliny – pozri obrázok.

Triacylglycerol (wikipeda)

V ľavej časti molekuly je glycerol a v pravej sú mastné kyseliny. Hore je kompletne nasýtená kyselina palmitová, v strede mononenasýtená kyselina oleová a na spodku je viacnenasýtená kyselina alfa-linolénová PUFA). Omega-3 že nenasýtené väzby začínajú na 3 uhlíku od konca (omega=koniec)

Saturované (nasýtné) aj mononenasýtené mastné kyseliny si vie organizmus vytvoriť, avšak viacnenasýtené mastné kyseliny nie, preto sú považované za esenciálne (nevyhnutné), musia sa prijímať v potrave.

Všetky mastné kyseliny pôsobia čiastočne ako regulátory metabolizmu tukov prostredníctvom spätnej väzby ovplyvňujú lipogenézu, avšak najdôležitejšie je priame pôsobenie metabolitov o-3-MK – kyselín eicosapentaenoovej (EPA) a docosahexaenoovej (DHA). Tieto majú protizápalový účinok, stimulujú PPAR gama (zvyšujú inzulínovú senzitivitu) a stimulujú tvorbu proteínov (radi konzumujú kulturisti).

Problémom je nízka efektivita konverzie omega-3-MK z rybieho oleja na tieto prospešné kyseliny ( u mužov len 0–1 % a ~9 % u žien). Balogun, K.A.; Cheema, S.K. Cardioprotective role of omega-3 polyunsaturated fatty acids through the regulation of lipid metabolism. In Pathophysiology and pharmacotherapy of cardiovascular disease, Jagadeesh, G.; Balakumar, P.; Maung-U, K., Eds. Springer International Publishing: Cham, 2015; pp 563-588. Preto je potrebné pozerať pri omega-3-MK zloženie – koľko DHA a EPA obsahujú priamo z celkového množstva.

Kľúčovými mechanizmami regulácie obsahu tuku v pečeni sú (i) de novo lipogenéza, (ii) oxidácia mastných kyselín a (iii) absorpcia tuku z cirkulácie a jej asimilácia do lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou (VLDL). Omega 3 mastné kyseliny s dĺžkou uhlíkového reťazca 20 až 22 atómov (C20-22 omega 3 PUFA) regulujú čiastočne všetky tieto dráhy kontrolou aktivity a množstva transkripčných faktorov regulujúcich expresiu génov kódujúcich proteíny zapojené do týchto metabolických procesov.

Publikovaných bolo takmer 20 klinických štúdií zameraných na objektívne zhodnotenie účinku O-3-MK pri stukovatení pečene. Štúdie zahŕňali pacientov mužského a ženského pohlavia a O-3-MK porovnávali s placebom. Dávka omega 3 PUFA sa pohybovala od 0,25 do 6,8 g / d a doba liečby bola 2 až 18 mesiacov. Prevažná väčšina prác konštatovala zlepšenie niektorých parametrov stukovatenia pečene.

 • pokles alebo normalizáciu pečeňových testov
 • množstvo tuku v pečeni meraného magnetickou rezonanciou
 • pokles zápalových indikátorov
 • v jednej zo štúdií došlo aj k poklesu väziva v pečeni.
 • pokles cholesterolu nebol jednoznačný a presvedčivý vo väčšine prác.

Jump DB, Lytle KA, Depner CM, Tripathy S. Omega-3 polyunsaturated fatty acids as a treatment strategy for nonalcoholic fatty liver disease. Pharmacol Ther. 2018;181:108–125. doi:10.1016/j.pharmthera.2017.07.007

Rovnako tieto práce ukázali že jednotlivé mastné kyseliny (EPA a DHA) nie sú rovnocenné v týchto prospešných účinkoch. DHA je efektívnejšia ako EPA pri znižovaní plazmatických markerov systémového zápalu a fibrózy pečene. Takéto zloženie majú výrobky propagované skôr ako doplnky v tehotnosti alebo pri plánovaní tehotnosti, ako doplnky odporúčané pri poruchách metabolizmu cholesterolu.

Spooner, Jump. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 22(2):103–110, MARCH 2019 DOI: 10.1097/MCO.0000000000000539

Záverom možno povedať že napriek tomu že jednožnačné odporúčanie autorít chýba, štúdie nie sú kvalitatívne najlepšie a výsledky nie sú úplne jednoznačné, je možné aj vzhľadom na minimálne nežiadúce účinky (pozri nižšie) O-3-MK túto liečbu odporúčať v dávkach celkovo od 1 do 4 gramov denne. Preferované sú prípravky s vyšším obsahom DHA. Kategória JTLDVPP je III.

Väčšina prípravkov na trhu obsahuje viac EPA ako DHA, preto je dôležité pozerať na percentuálne zastúpenie DHA z celkovej gramáže. Nie každý prípravok s O-3-MK má priznané zloženie, takým bez uvedeného obsahu zložiek sa treba vyhýbať. Takisto nie je vhodné užívať kombinované prípravky s vitamínom A, ktorým je možné sa predávkovať.

Vhodným sa zdá byť Rybí olej MedPharma, ktorý v 700mg tobolke obsahuje 80% nenasýtených mastných omega 3 kyselín z toho EPA – kyselina eikosapentaénová, 315 mg a DHA kyselina dokosahexaénová 245 mg. Dávkovanie do 6 toboliek denne dosiahne dávku v uvedených štúdiách.

Nežiadúce účinky

Omega-3-mastné kyseliny môžu byť podľa European Food Safety Authority konzumované v dávke do 5g/denne, avšak môžu byť spojené s niektorými nežiadúcimi účinkami:

 • Zvýšený krvný cukor (pozor pri cukrovke)
 • Krvácanie z ďasien
 • Pokles tlaku krvi
 • Hnačka
 • Nespavosť
 • Pálenie žáhy
 • Predávkovanie vitamínom A (pozor na zloženie, vitamín A obsahuje najmä rybí olej)

Pokiaľ pocítite niektoré nežiadúce účinky jednoducho si znížte dávku na takú, pri ktorej nežiadúce účinky ustúpia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *