Vznik stukovatenia pečene

Stukovatenie pečene je civilizačná choroba, to znamená že náš organizmus nie je dostatočne prispôsobený na súčasný životný štýl.

Nadmerný obsah tuku v pečeni v podobe tukových kvapôčok v hepatocytoch vzniká buď

  • v dôsledku obezity – t.j. nadmerného obsahu tuku v celom tele – najčastejšia príčina.
  • alebo v dôsledku iných ochorení, otravy, liekov, chirurgických výkonov, pri hladovaní alebo rýchlej strate hmotnosti. Stukovatenie pečene z týchto dôvodov je obyvkle dočasné a ustúpi pri odstránení príčiny.

U niektorých jedincov tento nadmerný obsah tuku vedie k zápalu a poškodeniu pečene.

Obezita – nadmerný obsah tuku v tele

Pozor! – Táto téma je veľmi komplikovaná, je viacero druhov obezity atď.

Dá sa povedať že ako pri každom stave v organizme, aj pri hromadení tuku v tele sa stretli

  • Vonkajšie podmienky – nadmerná dostupnosť energie a nízky výdaj energie
  • Vnútorná genetická výbava jedinca – tzv. šetriaci genotyp – thrifty genotype

S trochou zveličenia by sa dalo povedať, že nás dobehla evolúcia, nakoľko počas cca 5 000 000 rokov nášho evolučného vývoja sme sa 4 988 000 rokov prispôsobovali životnému štýlu “lovec a zberač”. Pred 12 000 rokmi však prebehla poľnohospodárska revolúcia a postupne začalo byť jedla dostatok, avšak pre nedostatok času sa tomu ľudský organizmus nedokázal prispôsobiť.

A tak v období hojnosti, ktoré s súčasnosti v civilizovaných krajinách trvá stále, sme začali hromadiť tukové zásoby podkožne, v bruchu a v pečeni.

Následne u niektorých jedincov tento akumulovaný tuk, ktorý vylučuje niektoré hormóny a iné látky, vedie k vzniku Metabolického syndrómu.

No a 90% pacientov s metabolickým syndrómom má okrem obrovsky zvýšeného rizika infarktu, mozgovej porážky atď aj naše

stukovatenie pečene

ktoré u ďalšej podskupiny jedincov s určitou kombináciou génov vedie k vzniku zápalu a poškodenia pečene, tzn. k vzniku agresívnej formy stukovatenia pečene.

Napriek tomu že až do 30% všetkých ľudí má stukovatenú pečeň, len asi 1/3 z tohto množstva (alebo 2-2,5% z celej populácie) má agresívnu formu stukovatenia pečene spojenú so zápalom – steatohepatitídu. Práve títo pacienti majú zvýšené riziko vzniku cirhózy pečene alebo rakoviny pečene. Doposiaľ jediným spôsobom ako zistiť či daný jedinec má túto agresívnu formu stukovatenia je odber vzorky z pečene. Aj keď sa už pracuje aj na krvných vyšetreniach, ešte nie sú pripravené na každodenné použitie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *