Výskyt stukovatenia pečene

Stukovatenie pečene je jednou z “civilizačných” chorôb. Znamená to že ľudský organizmus nie je prispôsobený súčasnej civilizácii a spôsobu života, a to vedie k vzniku ochorení, ktoré sa v minulosti, pri inom životnom štýle vyskytovali minimálne. Je to je najčastejšie ochorenie pečene v civilizovaných západných krajinách. Z toho teda vyplýva raketový nárast výskytu tohto ochorenia.

Toto je odhad výskytu Stukovatenia pečene v celej populácii. Je zrejmé že potencionálne až 1/3 obyvateľov môže mať toto ochorenie bez toho aby o tom vedela.

Na druhej strane iba ďalšia tretina z celkového počtu pacientov so stukovatením má agresívnu formu ochorenia – stukovatenie a zápal. Z toho asi len 10% dostane cirhózu pečene.

Riziko je však oveľa väčšie u pacientov s niektorými inými chorobami – vysoký tlak, obezita, cukrovka, vysoký krvný cholesterol. (Všetky tieto ochorenia spadajú pod jednotný názov – Metabolický syndróm (link)

Stukovatenie pečene má až 9 z 10 obéznych ľudí alebo 9 z 10 cukrovkárov. v Európe malo v roku 2016 NAFLD 73 miliónov ľudí, z nich 2,5 milióna malo pokročilú fibrózu. Do roku 2030 možno očakávať nárast na 84 miliónov pacientov. Alarmujúci je predpoklad, že do roku 2030 sa v Európe zdvojnásobí počet ľudí, ktorí budú mať pokročilú fibrózu (nábeh na cirhózu pečene) – z 2,5 milióna na 5 miliónov.

Dallas Heart Study Prevalence Numbers (Browning et al., Hepatology 2004;40:1387-95)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *