Stukovatenie pečene – vyšetrenia

Ako pri každom ochorení, dopátrať sa k príčine ťažkostí nie je jednoduché. Vždy je to postup:

subjektívne ťažkosti -> vyšetrenie -> odber krvi -> zobrazenie pečene a orgánov brucha -> špeciálne vyšetrenia

Subjektívne ťažkosti

Pacienti sú buď

  • Bez ťažkostí najčastejší prípad, cca 2/3 pacientov, ktorých stretávame.
  • Majú ťažkosti vyplývajúce z iných ochorení napr. cukrovky, vysoký krvný tlak, kôrnatenie tepien atď.
  • Majú ľahký, občasný dyskomfort – tlak pod pravými rebrami, najmä po najedení, slabosť, nevýkonnosť.
  • Závažné príznaky zlyhávania pečene v pokročilom štádiu cirhózy môžu pacienti prísť opuchnutí, s vodou v bruchu, ožltnutí a poruchami správania, neskôr vedomia.

Vyšetrenie

Pri vyšetrení je dôležité zistiť množstvo konzumovaného alkoholu (rizikové), ale aj typ povolania, množstvo fyzickej aktivity, pravidelný šport atď.

Obyčajne zisťujeme že je pacient obézny alebo má nadváhu, vysoký krvný tlak, niekedy má zväčšenú pečeň. V pokročilom štádiu cirhózy sa pridávajú aj ďalšie nálezy.

Odber krvi

Pri odbere krvi sa vyšetrujú najmä pečeňové testy – ALT, AST, GGT a ALP. Tieto pečeňové testy sú zvýšené aj pri malom poškodení pečene. Najmä ALT je v súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára a vyšetruje sa / malo by sa vyšetriť / u všetkých každé 2 roky. Zvýšené ALT je často aj príčinou prečo sú pacienti ďalej vyšetrovaní, aj keď nemajú žiadne ťažkosti.

Ďalej sa vyšetruje funkcia pečene – najmä tvorba bielkovín (albumín, proteíny zodpovedné za zrážanie krvi), odbúravanie toxínov (amoniak, bilirubín) a látková premena tukov (cholesterol celkový, dobrý – HDL, zlý – LDL a triglyceridy).

Kombináciou viacerých krvných testov zvyšujeme presnosť (nikdy ale nie je 100%-tná) stanovenia diagnózy (FLI – fatty liver index) alebo zhodnotenia aktivity ochorenia alebo stupeň pokročilosti (napr. NAS – NAFLD fibrosis score).

Nakoniec sa z krvi vyšetrujú signály ktoré by objasnili príčinu – vírusové hepatitídy, autoimunitný zápal pečene, preťaženie železom alebo meďou a ďalšie príčiny.

Zobrazenie pečene

Najčastejšie pečeň zobrazujeme ultrazvukom – viď obr. V niektorých prípadoch je možné využiť aj CT alebo MR vyšetrenie.

Ultrazvukové vyšetrenie brucha (wikipedia)

Špeciálne vyšetrenia

V niektorých prípadoch aj pri stukovatení je potrebné zobrať vzorku z pečene. To umožní mikroskopické vyšetrenie tkaniva, ktoré ako jediné odhalí prítomnosť agresívnej formy zápalu (viď obr.)

Stupeň pokročilosti ochorenia sa okrem vyšetrenia vzorky tkaniva pečene dá stanoviť aj špeciálnym vyšetrením ultrazvukom – nie všetky prístroje sú schopné toto vyšetriť a nie je na škodu sa pri vyšetrení spýtať či sa môže zmerať tuhosť tkaniva Shear-wave alebo ARFI podľa typu prístroja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *