Stukovatenie pečene – liečba pohybom

Fyzická aktivita je jedným z kľúčových prvkov zdravej životosprávy. Milióny rokov v našej evolúcii sme boli adaptovaní na relatívne intenzívnu, intervalovú a dlhodobú fyzickú aktivitu.

Pekne vidíme ten ostrý kontrast zo súčasným spôsobom života, kde dominuje inaktivita. Pokiaľ aj má človek manuálnu prácu, väčšinou je to repetitívna nízkointenzívna pohybová aktivita, ktorá preťažuje jednu skupinu svalov, ale nezapája do činnosti celý organizmus a kardiovaskulárny systém. Navyše je monotónna práca extrémne zaťažujúca aj psychicky.

Dochádzanie riešime autom alebo MHD a aj väčšina našich voľnočasových aktivít sa odvíja v pokojnom rytme bez významnejších fyzických výkonov. A keď nám z času na čas napadne zašportovať si, jedna takáto športová epizóda často vedie k vyčerpaniu alebo zraneniu, ktoré nás potom odrádzajú od ďalších.

Teoretické benefity fyzickej aktivity pri stukovatení pečene, ale aj ďalších ochoreniach zo spektra metabolického syndrómu, sú jasné.

  • fyzická aktivita pomáha spaľovať energiu a tým redukovať hmotnosť
  • zvyšuje citlivosť na inzulín a tým redukuje riziko vzniku cukrovky 2. typu a znižuje spotrebu liekov/inzulínu u pacientov u ktorých už cukrovka vznikla
  • pravidelný tréning vedie posilneniu a zvýšeniu odolnosti kardiovaskulárneho systému
  • pomáha udržiavať pružnosť cievnej steny a bojuje proti kôrnateniu tepien

Aké máme dôkazy o vplyve fyzickej aktivity na Stukovatenie pečene?

V minulom roku publikovali americkí autori prehľad výsledkov výskumu o vplyve cvičenia na stukovatenie pečene. Gene Expr. 2018; 18(2): 89–101

Niekoľko výskumov ukázalo vplyv aeróbneho aj anaeróbneho silového cvičenia na obsah tuku v pečeni.

Niekoľko randomizovaných štúdií porovnávalo účinok stredne ťažkého cvičebného režimu (20 až 60 minút, 4–7 dní / týždeň, kombinácia aeróbneho a silového cvičenia) vždy s diétnou intervenciou s kontrolnou skupinou počas 6 až 12 mesiacov. Výsledky preukázali ústup zápalu v pečeni a redukciu obsahu tuku v pečeni.

Z týchto výsledkov môžeme vyvodiť, že cvičenie má priaznivý vplyv zlepšenie stukovatenia pečene. Pretože však v týchto štúdiách boli zahrnuté aj diétne intervencie zamerané na chudnutie, nemáme priamy dôkaz o tom, že priaznivý účinok na pečeň bol sprostredkovaný cvičením samotným, alebo skôr redukciou hmotnosti.

Pokles obsahu tuku v pečeni (nie priamo ústup poškodenia pečene) bol pozorovaný aj v iných štúdiách kde bolo dokonca toto zistenie nezávislé na redukcii telesnej hmotnosti.

Aj keď sa preukázalo, že rôzne cvičebné režimy ovplyvňujú obsah tuku v pečeni, neexistuje definitívny dôkaz, ktorý by odporúčal jeden režim pred druhým. Aeróbne cvičenie preukázalo vplyv na obsah tuku v pečeni v mnohých štúdiách, ale silové cvičenie môže poskytnúť pacientom, ktorí nie sú schopní vykonávať aeróbne cvičenia, napríklad v prípade ochorenia srdca, možnosť ovplyvniť stukovatenie pečene.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *