Ursodeoxycholová kyselina pri liečbe stukovatenia pečene

Ursodeoxycholová kyselina (UDCA) je látka ktorá sa náchadza v našej žlči. V zmesi ostatných žlčových kyselín tvorí asi 3%. Do západnej medicíny prenikla z ázie, kde bola už v stredoveku používaná v tradičnej čínskej a japonskej medicíne. Rozvojom medicíny sa začali overovať účinky UDCA aj v klinickom a experimentálnom výskume.

Teoreticky môže  UDCA pomôcť pri stukovatení pečene viacerými spôsobmi. Má protizápalový, antioxidačný, imunomodulačný, antiapoptotický a antifibrotický účinok.

S touto látkou bolo realizovaných viacero klinických skúšaní, avšak jednoznačné vedecké dôkazy o významnejšom ovplyvnení priebehu stukovatenia pečene chýbajú.

Hepatology. 2004 Mar;39(3):770-8. – v štúdii z roku 2004 podávali UDCA v nízkej dávke 13-15 mg/kg jednej skupine pacientov a placebo druhej počas 2 rokov. Realizované boli párové odbery vzoriek z pečene – pred a po liečbe. Zahrnutých bolo 166 pacientov, čo je dostatočný počet. Takisto prevedenie a dizajn štúdie bol na vysokej úrovni. Zistil sa pokles krvných testov v oboch skupinách a pri vyšetrení pečene. Avšak pri mikroskopickom vyšetrení sa nezistili zmeny stupňa steatózy, nekrotického zápalu alebo fibrózy pečene (zjazvovatenia) medzi skupinami.

Hepatology. 2010 Aug;52(2):472-9. doi: 10.1002/hep.23727. v štúdii z roku 2010 podávali pacientom vyššiu dávku – 23-28 mg/kg denne. Zorganizovaná bola podobne ako predchádzajúca štúdia na vysokej úrovni – účinok sa porovnával oproti placebu a pacienti boli delení náhodne do skupín. V tejto štúdii sa zistil mierny ústup zápalu pečene bez vplyvu na ostatné znaky poškodenia a takisto sa zistil pokles GGT, ale bez poklesu ALT oproti kontrolnej placebovej skupine.

Na základe výsledkov týchto výskumov sa nedá povedať žeby UDCA mala významný efekt u pacientov so stukovatením pečene, hoci môže viesť k poklesu GGT alebo ALT neznamená to že sa zníži riziko poškodenia pečene. Napriek tomu pokles týchto krvných testov je silný motivátor pre pacientov aby pokračovali v liečbe, preto často tento liek odporúčame, hoci u motivovaných pacientov nemá veľký význam. Podľa JTLDVPP patrí ursodeoxycholová kyselina do kategórie III.

Tento liek je dostupný ako Ursosan (R) alebo Ursofalk (R) v 250mg tabletkách iba na lekársky predpis. Nedá sa zohnať ani kúpiť svojpomocne, pozor treba dávať na falzifikáty.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *