Esenciálne fosfolipidy v liečbe stukovatenia pečene

Fosfolipidy sú nevyhnutnými zložkami všetkých bunkových a
subcelulárnych membrán, pričom najviac sú zastupené molekuly fosfatidyl-cholín a fosfatidyl-etanolamín.

(schéma fosfolipidovej dvojvrstvy, ktorá je základom bunkových membrán – wikipedia)

Esenciálne fosfolipidy (EPL) obsahujú vysoko purifikovaný extrakt molekúl polyenyl-fosfatidylcholínu (PPC) zo sóje. Hlavnou účinnou látkou je 1,2-dilinoleoyl-fosfatidylcholín (DLPC), ktorého sa v prípravkoch nachádza 52%. Toto definované zloženie takýto prípravok odlišuje od iných fosfolipidov, lecitínov alebo extraktov z iných zdrojov. Práve tento DLPC je veľmi ťažko syntetizovaný v organizme je potrebné ho dodávať v strave. Užívaním doplnkov s jeho obsahom výrazne stúpne jeho zastúpenie v pečeni.

Esenciálne fosfolipidy sa ľuďom so stukovatenou pečeňou podávajú od roku 1988 kvôli ich antioxidačným, protizápalovým a apoptózu-modulačným účinkom.

Existuje viacero vedeckých výskumov o účinnosti a bezpečnosti esenciálnych fosfolipidov pri ochoreniach pečene a špeciálne aj pri stukovatení pečene. Dokonca existuje aj syntéza týchto výskumov v ucelenom prehľade.

Od roku 1988 bolo publikovaných 50 klinických štúdií o EPL pri stukovatení pečene, z ktorých 45 bolo uverejnených od roku 2000. Dvadsaťosem, väčšinou randomizovaných štúdií, bolo otvorených a tri dvojito zaslepené (lekár ani pacient nevedel čo užíva). Dávka EPL a trvanie liečby sa spravidla pohybovali medzi 1,05 g / d až 1,8 g/d a trvali od 4 týždňov do> 24 mesiacov, vo väčšine štúdií od 3 do 6 mesiacov, s dávkou 1,8g EPL/d

Gundermann a kol. Essential phospholipids in fatty liver: a scientific update. Clin Exp Gastroenterol. 2016; 9: 105–117.

Vo väčšine štúdií autori pozorovali mierny pokles množstva tuku v pečeni pri zobrazovacom vyšetrení (ultrazvuk alebo CT). V niektorých prácach bolo popisované aj čiastočné zníženie pečeňových testov (najmä GMT a ALT) alebo cholesterolu. Neexistuje však žiadna biopticky overená štúdia, ktorá by porovnávala mikroskopické poškodenie pečene pred a počas užívania esenciálnych fosfolipidov.

Užívanie EPL zlepšuje subjektívne ťažkostí a niektoré laboratórne testy pacientov so stukovatením pečene. Neboli hlásené žiadne relevantné vedľajšie účinky. Napriek tomu je na jednoznačné pozitívne odporúčanie tejto liečby potrebná väčšia kvalitne urobená štúdia s jednoznačnými závermi. Preto v súčasnosti hodnotím esenciálne fosfolipidy ako typ III v JTLDVPP.

Pokiaľ by ste sa rozhodli užívať tieto prípravky na podporu regenerácie pečene, tak je nutné užívať minimálne 1800mg denne po dobu 6 mesiacov.

Napr. pri 600mg Essentiale forte je potrebné užívať 3 tabletky denne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *