Prečo sme tu?

Súčasný stav lekárskej vedy, od ktorej sa odvíja klasická medicína (tá medicína, ktorá je na Slovensku poskytovaná “bezplatne”) je taký že väčšinu (v zmysle – takmer všetky) chronických ochorení vieme liečiť, ale nie vyliečiť. To znamená že dlhodobou, väčšinou až doživotnou liečbou vieme predĺžiť život a zmierniť akútne či chronické príznaky, avšak ochorenie zostáva.

Čo však stále spoznávame je priebeh týchto ochorení a rizikové faktory ich vzniku. A pokiaľ poznáme riziká, aspoň niektoré vieme aj znižovať a tým do určitej miery predchádzať manifestácii ochorenia (ľudovo povedané – vzniku príznakov, ktoré sú vyvolané daným ochorením).

Pri niektorých ochoreniach (napr. takmer všetky “civilizačné” ochorenia) ako sú kôrnatenie tepien (a jeho následky), cukrovka 2. typu, stukovatenie pečene, vysoký tlak a iné, ide často o riziká vyplývajúce zo životného štýlu. Preto je v tomto prípade veľmi, možno až najviac dôležitá edukácia a hlavne motivácia pacienta, meniť svoj životný štýl a tým redukovať riziká manifestácie takýchto ochorení.

Tieto ochorenia sú spojené so súčasným životným štýlom, na ktorý je naše telo veľmi zle prispôsobené. To vedie k jeho nadmernému opotrebovaniu (napr. opotrebovanie pankreasu, krvných ciev, pečene, obličiek atď. Preto je zmena alebo aspoň prispôsobenie životného štýlu svojmu organizmu a ochoreniam kľúčové pre dlhší a zdravší život.

Napríklad bolo dokázané že rozhovor s lekárom vedie k redukcii hmotnosti Obes Res Clin Pract. 2014 Mar-Apr; 8(2): e131–e139. Zároveň je známe že častejšie ambulantné kontroly vedú k lepším výsledkom liečby stukovatenia pečene http://dx.doi.org/10.1155/2016/8205494

Problémom súčasnej medicíny je jej orientácia na zisk. Tak ako každé iné odvetvie priemyslu aj klasická medicína má za úlohu najmä tvoriť zisk pre svojich vlastníkov. Farmaceutické firmy sú jednými z najbohatších firiem celosvetovo, spoločnosti vyrábajúce lekárske prístroje majú marže v stovkách percent, súkromné ambulancie / nemocnice typu Penta, Agel a pod. tiež prinášajú hlavne zisk svojim vlastníkom, aj keď budú trvdiť rôzne iné bludy (https://ekonomika.sme.sk/c/7278823/majitelia-dovery-si-z-nej-vybrali-takmer-400-milionov-eur-dan-neplatili.html). Pomoc pacientom s ich ochoreniami je vlastne až vedľajší účinok pri dosahovaní ich hlavného cieľa.

To sa prejavuje aj na našej práci lekárov. Orientácia na zisk a na výkon znamená:

  • Minimalizáciu nákladov zdravotných poisťovní – redukcia objednaných ambulantných vyšetrí, nezazmluvnenie dostatočného počtu ambulancií a nízke platby za tieto vyšetrenia.
  • Málo lekárov znamená ich nízku dostupnosť – to sú tie reportáže o pacientoch ktorí čakajú od 4-5 hodiny ráno.
  • Podobne sa to prejavuje aj na nemocničnej starostlivosti, kde je nespravodlivosť ešte výraznejšia, keďže poistovne nepreplácajú už poskytnutú zdravotnú starostlivosť a zaplatené sumy nezodpovedajú reálnym cenám práce a materiálu. (To sú tie dlhy nemocníc).

Naša Hepatologická ambulancia v rámci UN L. Pasteura Košice má zazmluvnenú prevádzku na 2 hodiny denne, v tomto čase máme vyšetriť 15-20 pacientov! Samozrejme tento počet v stanovenom čase je nemysliteľný a preto ambulancii venujeme podstatne viac nezaplateného času, preto, lebo nám záleží na našich pacientoch. Potreba je oveľa väčšia a preto väčšinu nových pacientov odmietame a čakacie doby sú 4-5 mesiacov.

V týchto podmienkach je nemysliteľné primerane dlho diskutovať s pacientom, edukovať ho rizikách, životnom štýle a motivovať ho aby tieto zmeny vo svojom živote dosiahol.

Vzdelávať pacienta je často to najdôležitejšie čo pre neho môžme urobiť. Preto som sa rozhodol vytvoriť túto webovú stránku kde budem uverejňovať všetko čo by som chcel pacientom povedať pri osobnom vyšetrení na ambulancii avšak pre nedostatok času to nie je možné.
Je jasné že veľa pacientov sa sem nedostane, avšak dúfam že aspoň tým, čo si obsah prečítajú s otvorenou hlavou, tieto informácie pomôžu.