Odmietnutie zodpovednosti

Táto webstránka nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Informácie uvedené na týchto stránkach nie sú priamymi lekárskymi radami a nenahrádzajú vyšetrenie lekárom. Slúžia pre vašu informovanosť a vzdelávanie.

Pokiaľ si myslíte že máte nejaké ochorenie, mali by ste vyhľadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Nikdy by ste nemali odkladať návštevu lekára, alebo ignorovať odporúčania lekára alebo odmietnuť či prerušiť odporúčanú liečbu na základe informácií uvedených na tejto webstránke.

Informácie na tejto stránke sú poskytnuté bez záruky a spoločnosť JA-SAN s.r.o. neposkytuje žiadne priame ani nepriame vyhlásenia ani záruky vrátane, okrem iného, nepriamej záruky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a vyhlásenia o tom, že by nedochádzalo k porušovaniu. Spoločnosť JA-SAN s.r.o. neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky o úplnosti, presnosti, včasnosti, dostupnosti, funkčnosti a súlade s príslušnými zákonmi. Pri používaní tejto webovej stránky prijímate riziko, že informácie v nej uvedené nemusia byť úplné alebo presné a nemusia spĺňať Vaše potreby alebo požiadavky.

Spoločnosť JA-SAN s.r.o. nenesú zodpovednosť za žiadne škody ani poškodenia, ktoré vzniknú v dôsledku Vášho prístupu alebo nemožnosti prístupu na túto stránku alebo v dôsledku toho, že sa spoľahnete na informácie uvedené na tejto stránke. Spoločnosť JA-SAN s.r.o. odmieta akúkoľvek a všetku zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné, následné, represívne, mimoriadne a iné škody, zmarené príležitosti, stratený zisk alebo iné straty alebo škody akéhokoľvek druhu. Toto obmedzenie zahŕňa škody alebo akékoľvek vírusy, ktoré by mohli ovplyvniť počítačové vybavenie.

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré nevlastní ani nekontroluje spoločnosť JA-SAN s.r.o. Vezmite, prosím, na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za politiku ochrany súkromia iných stránok a nemáme nad ňou žiadnu kontrolu. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje len na informácie zozbierané touto stránkou. Odporúčame, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia na každej stránke, ktorú navštívite a ktorá zbiera osobne identifikovateľné informácie.

Spoločnosť JA-SAN s.r.o. nepodporuje a neschvaľuje webové stránky, na ktorých sa nachádzajú odkazy na túto stránu. Spoločnosť JA-SAN s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah na takýchto stránkach ani za kontrolu informácií, ktoré môžu používatelia na iných stránkach zverejňovať.

Medicína je dynamická veda, nové poznatky pribúdajú rýchlym tempom deň čo deň, preto je, napriek našej snahe, možné že uvedené informácie môžu byť neaktuálne alebo aj nepravdivé. Preto sú informácie na tejto stránke sú poskytované bez akejkoľvek záruky.