O nás

MUDr. Martin Janičko, PhD. absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (r. 2007).

V roku 2011 obhájil dizertačnú prácu na tému Prognostické markery chronických ochorení pečene a získal titul PhD. V roku 2016 získal atestáciu z gastroenterológie.

V súčasnosti pracuje na I. Internej klinike Univerzitnej Nemocnice L. Pasteura Košice, podieľa sa na činnosti Hepatologickej a Gastroenterologickej ambulancie, vykonáva endoskopické vyšetrenia a zákroky na gastrointestinálnom trakte a ultrazvukové vyšetrenia brucha.

Podieľa sa aj na činnosti lôžkovej časti I. internej kliniky, pregraduálnej výučbe medicíny a výskumnom programe lekárskej fakulty.

I. interná klinika LF UPJŠ

UN L. Pasteura v Košiciach

Je členom Slovenskej Hepatologickej spoločnosti

a členom Európskej Asociácie pre štúdium pečene.

Prehľad vedeckých výsledkov si môžete pozrieť tu: